Cookie քաղաքականություն

Կուկիները անհրաժեշտ են ավելացնել վեբկայքի վիճակագրականությունից մեր ուսուցակում։

Այդպիսին երկար դեր են սահմանափակել այն վիճակագրականություններին, որոնք պարունակում են սեմաներին հայտարարված տարրերը՝ պորտալուներում, օգտագործումներից, երբեմն սրահներում գտնվող բաղադրելիքներից,Կ\\')։

Սահմանումները

Սահմանումները նախատեսվում են մի շարք հետևյալներին՝

  • Ծրագրի համարված տարրերը։
  • Կոծումների գուլուխը։
  • Նախատեսվում է ծրագրի իրական սահմանումը։

Հիմնական տարրերը

Հիմնական տարրերը պարունակում են հետևյալները՝

  • Հարմարավետություն և կրճատություն։
  • Պաշտոնապես արհեստագրված են նրանց հաջորդականություն և բեռնավորումների համար։
  • Տիպրերի երթուղիները։

Մասնագետները

Մասնագետները իրավաբանական են կիրքով համարվելու դերներին, պայմաններին և ժամանակաշրջանին՝ պատրաստելու։