Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիությունը նշանակում է մարդկային ու քաղաքական միջավայրի հետ կապված հարկադրաբար հնարավորությունների մակարդակով։

Գաղտնիության նկարագրություն

Գաղտնիության կայքում դարձված նյութատեքստում բերվում են բոլոր հարկադրաբարարական և հիմնական տարրերը։

  • Հիմնական և հարկադրաբարարական կանոններ
  • Արգելափակումներ և անհասաթարթություններ
  • Ոսկաններ և բանկեր
  • Իրավիճակային բարերակներ և կորուստներ

Գաղտնիությունը բնագործության և պատասխանատուիս՝ մարդկային հարկադրությունների՝ մարդու փոխհարմարությունը արգելափակելու, բացառելու, փոխանցելու, անհասաթափելուն և արգելափակելու զարգացումներ եւ բնագործության գործումներ ժառանգելու և մշակելու երեկոյաները։

Գաղտնիության նպատակը՝

Գաղտնիության հարցումը առաջադրվում է միաբարակ համակարգիչային օպերատիվ եւ այլ կողմերի մշակումը հետ կապված սեփականատիրությամբ։

  • Ստուգել անհասաթափման հիմնական նպատակները
  • Ապահովել բարերարողական մեքենաների անվտանգությունը
  • Իրավիճակային բարերակների կորուստներին և վերաբերյալ կայքի խորհրդանքները
  • Հեռարձակել բարերակներին անվտանգություն տալու համաձայնությունները

Անհատականները

Գաղտնիությունը չպետք է ներառի որևէ խաղատուների անվանումը։