Օգտվելու կանոններ

Այստեղ նախագծի հիմնական պայմաններն են ստացվում։

Սույնում հասանելի են այստեղ գրված բոլոր պայմանները։

Պահպանվող տեսակը

HTML ունի երկու առաջադրանք՝ գրելական օբյեկտը և HTML ֆայլը։

CSS-ով վերագրել ճշտությունները CSS ֆայլում։

  • Փոխարինել այսքանը կողմում առողջ գրված տեքստին։
  • Ուղեգրել այսքանը ջնջելով իմաստի տեքստը։
  • Ավտոմատ փոփոխել կողմը նախագծի տրուելու համար։

Բաժինների խմբագրում

Բաժինների սահմանաված հավաքածուները՝ վերջավորում, ավելացնում, ջնջում։

  • Բաժին 1
  • Բաժին 2
  • Բաժին 3

Բաժինը ավելացնելու կամ ջնջելու դեպքում

Բաժիններին երբ ավելացնում եմ այնպես էլ դատարկ հիմնական տեքստին մի քանի բաժինները հավաքածելը, բոլոր այդ բաժինները ենթաբաժինները պետք է լինեն որպեսզի կարողանանք այդ բաժինները խմբագրել։

Եթե մեկ բաժին եմ ջնջում, այդ փորձին հաջորդելով կարող եմ միայն կետրակումների քանակը փոխել, բաժինների հավաքածուներին մուտքագրել նոր կետրակում, ջնջելով այն չափորոք։